politikerpension

Erfarenhet har betydelse

Välkommen till Sveriges äldsta pensionskonsultfirma

Trygg PolitikerPension

förenklar administrationen av OPF-KL

Trygg PolitikerPension

Trygg PolitikerPension är en ny unikt försäkringsprodukt som innebär att samtliga förtroendevaldas pension oavsett storlek på uppdrag kan tryggas via en försäkrad direktpension.

Läs mer

Kompensation för förlust av tjänstepension

I Trygg PolitikerPension kan även premier för förlust av tjänstepension försäkras.

Läs mer

Arvodesväxling

Ett mycket attraktivt erbjudande är att ge de förtroendevalda möjlighet att skjuta upp uttaget av arvode och i stället förstärka sin ålderspension genom att ta ut det i samband med pension.

Läs mer