PolitikerPension

Trygg PolitikerPension är ett helhets koncept där både administration och försäkring ingår, allt för att det ska bli så enkelt och effektivt som möjligt.

Vi hjälper er med att beräkna pensionsavgifter, kontakten med försäkringsgivaren samt svar på frågor om politikerpension från er och era förtroendevalda.

Ni betalar pensionsavgiften en gång per år och de förtroendevalda får årliga värdebesked. Försäkringsgivaren sköter hela kedjan vid utbetalning med information, ansökan, beskattning, mm.

Enklare än Trygg PolitikerPension blir det inte.