PolitikerPension

Trygg politikerpension ökar chansen för att den förtroendevalda ska få bra pension

  • Kan själva påverka placeringen av pensionskapitalet
  • Möjlighet till marknadsmässig avkastning
  • Kan anpassa återbetalningsskyddet efter sin familjesituation
  • Får årliga värdebesked, både under aktiv tid och när uppdraget har upphört
  • Kompensation för förlust av tjänstepension kan försäkras i samma försäkring
  • Möjlighet att arvodesväxla för att stärka sin framtida ålderspension
  • Ansöker själv om pension direkt hos försäkringsbolaget
  • Väljer själv utbetalningstid av pensionen utifrån sina behov

Vi erbjuder även gruppinformation med placeringshjälp och individuell pensionsrådgivning