Kontaktuppgifter

08-440 54 75

Kort om Julia Eklöf

Julia började i försäkringsbranschen 2011 som assistent på SalusAnsvar, hon gick sedan över till avdelningen Externa Partners där hon arbetade med förmedlarservice.

Hon började på Försäkringsstrategi 2013 och arbetar i huvudsak med tjänstepensioner för medelstora och större företag.

Julia har genomgått IFU´s grundutbildning A inom livförsäkring.