Kontaktuppgifter

08-451 50 00

0733-438 743

Kort om Sven Lundgren

Sven började i försäkringsbranschen 1995 på dåvarande Nordbanken. 1999 bytte han till SPP och jobbade där till 2004 då han blev registrerad oberoende försäkringsförmedlare på Försäkringsstrategi.

Sedan 2007 är Sven en av tre delägare i Försäkringsstrategi. Sven jobbar uteslutande med tjänstepensionsavtal för medelstora till större företag. Han fungerar också som övergripande IT- ansvarig samt har personalansvar för administrativa personalen på Försäkringsstrategi.

Sven är IFU-diplomerad livförmedlare