PolitikerPension

Alla människor är olika och behoven och förutsättningarna likaså. Vi erbjuder därför kvalificerad pensionsrådgivning för politiker oavsett om de omfattas av PRF/PBF eller OPF-KL. En rådgivning som är skräddarsydd och utgår utifrån den förtroendevaldas specifika behov.

Pensionsrådgivning och analys

Rådgivningen utgår från en omfattande analys av den förtroendevaldes situation och kontinuerlig omvärldsbevakning. Vi är helt fristående, vilket borgar för att vi alltid och enbart ser till individens bästa i våra rekommendationer.

Allt fler efterfrågar en komplett pensionsrådgivning på individnivå. Vi upplever att intresset är stort för rådgivning hos politiker som har hel- eller deltidsuppdrag och där rådgivningen är fristående ifrån att man tecknar någon försäkringsprodukt.

Det finns flera tillfällen under en karriär där rådgivningen kan vara intressant och där innehållet skiljer sig åt beroende på i vilken fas i livet man befinner sig i.

Kompetens

Samtliga våra rådgivare är IFU diplomerade samt certifierade hos Insursec där de även gör årliga kunskapstester. Vi är även registrerade hos Finansinspektionen som också är tillsynsmyndighet.