PolitikerPension

Trygg PolitikerPension är ett nytt unikt försäkringskoncept som innebär att samtliga förtroendevaldas ålderspension, oavsett storlek på uppdrag, kan tryggas via en försäkrad direktpension.

Med Trygg PolitikerPension kan ni försäkra premier både för pension på arvodet och kompensation för förlust av tjänstepension.

Med Trygg PolitikerPension förenklas administrationen av OPF-KL

 

Kontakta oss för mer information