PolitikerPension

Med Trygg PolitikerPension blir det tydligt vad som årligen sätts av och vad den förtroendevalda kommer att få i ålderspension.

De förtroendevalda informeras om sin pension från försäkringsgivaren genom årliga värdebesked, samt när det blir möjligt att börja ta ut sin pension.

Ansökan om pension sker direkt hos försäkringsgivaren vilket medför en lättare hantering av pensionerna för er pensionsnämnd som inte behöver hantera pensionsansökningar.

Pension till den förtroendevalda betalas ut direkt från försäkringsgivaren.